Publicerad den 27 maj 2013 14:32 | av Tidningarnas Telegrambyrå (TT)

Svensk satellit till undsättning

En svensk satellit kommer för första gången att utföra en hjälpmanöver i rymden. Satelliten, kallad Mango, ska ta sig fram till den franska forskningssatelliten Picard i en fingerad undsättningsoperation.


Svensk satellit till undsättning.

Svensk satellit till undsättning.

En svensk satellit kommer för första gången att utföra en hjälpmanöver i rymden. Satelliten, kallad Mango, ska ta sig fram till den franska forskningssatelliten Picard i en fingerad undsättningsoperation. Hela flygningen, som styrs från Rymdstyrelsen i Solna, beräknas ta två år.

Sådana här flygningar skulle kunna användas för att transportera döda satelliter längre ut i rymden eller ner i jordens atmosför och på så vis minska mängden rymdskrot.

Läs mer

Fem arabiska prinsar gav honom 48 miljoner kr

annons

video-nyheter

skrolla uppskrolla ner